top of page

garden centre closed due to flooding.
sections for sale

3 dyfroedd, cael y ffeithiau.

Screenshot 2023-04-03 at 15-12-48 213 - 217 Godley Road Titirangi Waitakere City Houses fo
3 WATERS

Rydym 2 funud mewn car o Bentref Titirangi, 12 munud ar droed. 1 Km.  25 Munud o'r ddinas. Rydym wedi bod mewn busnes ers 30 mlynedd. Mae pobl yn dod yn ôl oherwydd ein bod yn onest, .Ein heiddo yw cychwyn y Te Rewarewa Stream.

PARCIO:

Mae gennym le parcio ar gyfer  3  ceir a lle troi i lawr y dreif. Gwiriwch ar y ddolen Cyswllt am oriau agor.

PayPal.png

Sicrhewch yr APP PayPal diweddaraf

people.jpg
Payment.jpg

Dewch i gwrdd â'r tîm.

Aelod: ZEGECKO

DOD YN FUAN.

ONLY      FOR    SALE _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_ AT  FY   PLACE
Esc i fynd allan o olwg estynedig.